Unverified Commit 0ae73b6b authored by Rien's avatar Rien
Browse files

Projecten

parent 2d1e30c8
\# afhankelijk van event (misschien boolean extra\_info)
\- aanspreking =\> combobox met Prof. / Dr. / Dhr. / Mevr.
\- functie =\> textbox
\# afhankelijk van ticket (met partner)
\- partner aanspreking
\- partner naam
\# andere veranderingen
\- naam niet meer uniek
\- checken bij partner naam voor tickets
\# verontschuldiging
\- opslaan als iemand niet kan komen =\> modelleren als ticket?
\- verandering mailflow =\> zorgen dat er een verontschuldigings mail
ipv een ticket wordt verstuurd, met dus een ander tekstje.
\# specifiek voor aula event
\- of de gebruiker mee gaat met de stoet =\> apart ticket
\# Dies natalis events
\- Aula event =\> academische zitting (alleen genodigden)
\- Orkest genodigden =\> zelfde genodigden als academische zitting
\- orkest vrije plaatsen =\> publieker, 100 tickets met partner voor
studenten en alumni
=\> daarna mergen van de twee orkest events
=\> reden voor gesplitst te houden is omdat we niet via partner mails
kunnen werken
- Bezint eer ge begint. Lees de README, en respecteer de gebruikte
> conventies.
- One branch to rule them all. Zodra master stabiel is, blijft ze
> stabiel.
- Nieuwe feature =\> Nieuwe branch.
- Mergen doe je met een pull request, die je liefst niet zelf
> accepteert.
- Branches zijn als onderbroeken: je blijft er uit zonder toestemming
> van de eigenaar.
- Verander de geschiedenis niet. Force pushes zijn uit den boze.
- Ongebruikelijke situaties vragen om ongebruikelijke handelingen; dit
> beslis je niet alleen.
Projectaanvraag Hydra door Zeus WPI
-----------------------------------
### Wie is Zeus?
Zeus is de werkgroep informatica aan de UGent. Wij organiseren
[[lessenreeksen]{.underline}](https://zeus.ugent.be/events/) rond
real-life IT-thema's, talks, en andere educatief verantwoorde
activiteiten. Naast onze [[in-house
toepassingen]{.underline}](https://zeus.ugent.be/projects/) verzorgen
wij ook een aantal externe applicaties, zoals het [[e-ticketing
systeem]{.underline}](https://event.fkgent.be/) van het
FaculteitenKonvent, het
[[telsysteem]{.underline}](https://github.com/ZeusWPI/12urenloop) (en
andere IT) voor de 12Urenloop, en natuurlijk onze app voor de UGent
student, Hydra.
### Wat is Hydra?
[[Hydra]{.underline}](http://student.ugent.be/hydra/) is het Zwitsers
zakmes voor alles UGent gerelateerd; een Android- en iOS-app met onder
andere volgende features: resto-menu, activiteitenoverzicht van
studentenverenigingen, Minerva-agenda en notificaties, nieuwsoverzicht
van officiële organen, Schamper-dailies, Urgent.fm, ... Met andere
woorden, een must-have voor elke student.
### Waarom Gentse Studentenraad?
Om jullie zelf te quoten: "De Gentse Studentenraad verdedigt jullie
belangen binnen de universiteit". We zijn ervan overtuigd dat op de
hoogte zijn van Hydra in het belang is van elke student. Hydra past dus
heel mooi in de doelstellingen van de Gentse Studentenraad, en we
rekenen op jullie hulp om de studentenpopulatie bekend te maken met
Hydra.
De mond-op-mond reclame kan zeker de boost van een serieuze campagne
gebruiken.
### Doelgroep?
Elke UGent-student is deel van onze doelgroep, Hydra is dan ook helemaal
gratis te gebruiken. We gebruiken geen externe sponsors, en er zijn dus
geen externe belangen, alles wat we doen gebeurt via UGent organen en
verenigingen. Op termijn hopen we dus een gebruikersaantal te bereiken
dat dicht bij de 42.000 ligt.
### Toekomstvisie Hydra
We dromen niet graag luidop, maar onze hoop is op termijn Hydra een
gevestigde waarde te maken in het Gentse studentenmilieu, zowel als tool
voor officiële platformen zoals Minerva, als kanaal om het gaan en laten
extra-curriculaire te volgen. Dat betekent dat we ons gaan blijven
inzetten op het ontwikkelprocess van Hydra, en meer gaan proberen
samenwerken met DICT, Dienst Maaltijdvoorziening en andere interne UGent
organen. Dat is dan ook het pad dat we dit jaar zijn aan het nemen, en
graag voortzetten en uitbreiden met de voorgestelde promo-campagne.
### Wat verwachten we van de Gentse Studentenraad in de toekomst
Hoe groter het gebruikersaantal van Hydra wordt, hoe beter Hydra in het
plaatje van de Gentse Studentenraad zal passen: de ondersteuning van
elke student. We hopen dan ook dat in de toekomst, we op de Gentse
Studentenraad kunnen blijven rekenen om verdere vooruitgang te blijven
garanderen, zowel qua materiële steun, maar ook om ons te helpen in
onderhandeling naar de UGent toe.
Daarnaast zitten er in het budget van dit jaar enkele kosten die niet
jaarlijks terugkomen, zoals de aankoop van hardware, alsook
promomateriaal dat blijft meegaan zoals banners.
### Budgetverklaringen
#### Ontwikkel- en demo-toestellen
Op dit moment wordt alle hardware voorzien door de ontwikkelaars zelf.
Dat maakt het vaak moeilijk om te helpen als je niet over de juiste
smartphone beschikt, zo kan je niet aan de iOS versie werken, als je
persoonlijk een Android-gsm helpt. Daarbovenop is het tijdens
vergaderingen (met bvb. UGent diensten) handig om de app ter plaatse te
demonstreren, maar dan moet je opnieuw over de nodige hardware kunnen
beschikken. Gemeenschappelijk ontwikkel- en demo-toestellen verhelpen
dit probleem bijna volledig.
#### Buildserver
iOS-development is niet heel toegankelijk, naast een iPhone heb je ook
een Mac nodig om je app gebruiksklaar te maken, tenzij je een externe
toepassing gebruikt. Een buildserver opzetten zou ons toelaten dit
process te centraliseren, en meer mensen de mogelijkheid geven om mee te
werken, zonder dat ze daar eerst zelf hevig voor moeten investeren. Ook
zouden we een server nodig hebben om enkele specifieke features in de
volgende Hydra-versies te implementeren.
#### Promotiemateriaal (affiches, banners (A3), banners (nadar/heras), Facebook ads, flyers, gadgets)
Bij een promo-campagne hoort natuurlijk promomateriaal. Passief
materiaal om op te hangen (affiches en banner), of middelen om meer
actief promo te voeren (flyers, gadgets). Nadar- en heras-banners
evenals Facebook ads vallen daar wat tussen, maar beiden laten ze ons
toe een andere demografie te bereiken of onze aanwezigheid op publieke
events meer uit te spelen (bvb SKO, 12urenloop, activiteiten
studentenverenigingen, flyeren aan lessen,\...).
#### Codenights, teambuilding & werving
Hydra wordt volledig gemaakt door vrijwilligers, die daarvoor geen
compensatie krijgen, wat inherent is aan het concept vrijwilligerswerk
uiteraard. Wij zouden echter graag onze appreciatie tonen voor het
waardevolle werk dat ze leveren. Ook kan het aangenaam zijn de
omstandigheden waarin ze nu werken, een beetje minder spartaans te
maken. Het gros van het geleverde werk gebeurt nu op \`codenights\` in
onze kelder, waarbij vrijwilligers de volle pot uit eigen zak betalen
voor alle vormen van de eten en drinken.. We vinden het jammer dat we
gelimiteerd zijn in de mate waarin we de ontwikkelaars van onze
projecten kunnen steunen, er kruipt namelijk verschrikkelijk veel werk
in. Werk dat ze makkelijk zouden kunnen bijdragen aan goed-betaalde
parttime (studenten)jobs die in de IT-sector bijna om je oren worden
geslagen.
Verder nog is het 'team' een belangrijk concept dat, mits een goede
uitwerking, een drievoudig voordeel heeft, namelijk: in de basislijn
versterk je het teamgevoel waar er op zich talloze voordelen aan
verbonden zijn(betere communicatie, betere sfeer, etc\...), ook toon je
direct de appreciatie die er is voor het geleverde werk, en ten slotte
breng je een beter imago naar buiten, wat de wervingsprocess verbeterd.
Iets concreter gesproken, zouden we op enkele Hydra-themed codenights
het ontwikkelings- process wat meer ondersteunen in de vorm van korting
op eten en drank, of door zelf een potje te koken. Wat het teamaspect
betreft denken we op het eerste zicht aan T-shirts, die dan tegelijk ook
dienst zouden doen als promo.
![EnqueteHeader3.png](media/image1.png){width="6.267716535433071in"
height="1.0416666666666667in"}
Aan welke hoger onderwijsinstelling studeer je?
- Universiteit Gent
- Arteveldehogeschool
- Hogeschool Gent
- Odisee
- LUCA School of Arts
- KU Leuven
- Andere:
> ....................................................................................................................
Als je een smartphone hebt, welk besturingssysteem gebruik je?
- iOS
- Android
- Windows
- Andere:
> ....................................................................................................................
Heb je al van Hydra gehoord, zo ja hoe heb je Hydra ontdekt?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Momenteel bevat Hydra volgende functionaliteit:
- Resto menu
- Activiteiten Studentenverenigingen
- Minerva aankondigingen
- Minerva agenda
- Urgent.fm
- UGent nieuws
- Bloklocaties
Welke functionaliteit zou je graag in een volgende versie van Hydra
zien?
- Reserveer studieruimtes in bibliotheek
- Overzicht beschikbare boeken in bibliotheek
- Notificaties
- Agenda integratie
- Openingsuren resto's (vakantie)
- Lessenroosters delen
- Andere:
> ................................................................................................\...\...\...\...\...\...\...\...
**Als je reeds de Hydra-app gebruikt:**
Heb je de nieuwe versie al gebruikt?
.....................................................................................................................\...\...\...\...\...\...\...\.....
Kan je gemakkelijk overal heen navigeren? Is er functionaliteit die
eerder "verstopt" zit?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zou je Hydra aanraden aan een vriend? Waarom wel of niet?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Geef je email om op de hoogte te blijven en kans te maken op een prijs!
...........................................................................................................................................
Huidige status (06/02/2017)
---------------------------
We hebben 2000€ budget gekregen van de GSR voor Hydra, voorlopig
ongebruikt.
Er zijn mondelinge overeenkomsten met:
- De Dienst Communicatie, die een mail ivm Hydra zou sturen als we het
> nieuws van de UGent portaalsite zouden tonen.
- De DSA (Mats), om bovenstaand nieuws te aggregeren in het DSA nieuws
> (er is ook een aanvraag via mail).
- De Dienst Maaltijdvoorzieningen (Femke Houtman), die Hydra promo zou
> tonen op de resto-schermen (mits toestemming van haar baas).
- De Dienst Studentenvoorzieningen (Marc Bracke), die ons zou toelaten
> actief promo te voeren in de resto's (en zijn andere
> voorzieningen), waaronder zelfs flyers op tafel, en posters achter
> glas.
- De Dienst ICT, die volledig achter ons project staat, en ons wil
> blijven steunen. Concreet is er al een overeenkomst dat de
> OASIS-agenda bij de API zal worden toegevoegd, en dat de tokens
> verlengd zullen worden.
Er waren 3000 actieve maandelijkse gebruikers in November 2016.
Er zijn 2 actieve developers aan Hydra, Feliciaan de Palmenaer, en Niko
Strijbol, voor respectievelijk de iOS en Android versie.
Voor zowel iOS als Android is er een full-featured versie, de
verschillen zitten zich bijna volledig in layout en controleverloop.
Core doelstellingen
-------------------
Vanzelfsprekend is dat we ons gebruikersaantal willen verhogen, maar ook
wat de een student allemaal met Hydra doet. De principes die we daarvoor
moeten volgen uiten zich vooral in:
- Gebruiksvriendelijkheid (ease of use, eenvoud, duidelijkheid)
- Betrouwbaarheid (bug-vrij, correcte info, beschikbaarheid)
- Feature compleetheid (activiteiten, resto, agenda, ...)
Andere focuspunten zijn:
- Continuïteit verzekeren (documentatie, tech-dept, opvolging,
> ervaring doorgeven)
- Naambekendheid (promo, interne backing)
Voorgestelde app-changes
------------------------
### Android
- Reductie van items in navigatie balk tot 4 (of 5). Voorgestelde
> items:
- Dashboard/Homefeed
- Resto
- Agenda
- Minerva
- Extra.
> De Extra tab zou dan de overige items bevatten (Schamper, Nieuws,
> Informatie, komende features, de meest gebruikte items uit
> Informatie). In een ideaal scenario kan men instellen wat op de
> navigatie balk staat.
- Agenda view
- Onboarding
- Settings overal dezelfde
Lessenrooster, resto's, en Schamper. Via Hydra ben je steeds verbonden
met Minerva en het laatste UGent nieuws.
Oh, en nog veel meer.
\-\-\-\-\-\-\-\-\--
Met Minerva ben je op de hoogte van jouw lessenrooster en Minerva
aankondigingen, kan je het menu van resto's zien, luisteren naar
Urgent.fm, of Schamper lezen.
Daarnaast bevat het ook alle info om u de weg aan de UGent te wijzen.
**Onderwerp:** Minerva API voor hydra
**Tekst:**
Beste Toon,
Beste Matthias,
Toon had me gevraagd om nog een herinnering te sturen in verband met
Minerva support in Hydra.
Ondertussen hebben we ook wat mock-ups gemaakt (te vinden in de
bijlage), vooral gericht op hoe de Minerva-integratie in de app er uit
zou zien.
We hebben ook ondervonden dat de belangrijkste integratie in Hydra de
agenda zou zijn, bv in de Leuvense app (Quivr) is dat de meest gebruikte
feature.
Indien nodig kunnen we ook extra mockups voorzien.
Alvast bedankt,
Feliciaan De Palmenaer
Zeus WPI
Hydra
To Discuss
==========
- Sluitingsdagen
- Speciale meldingen/foutboodschappen
- Onverwachte input
- Ecologisch broodje
- Vakantiemodus (misschien op te lossen door speciale meldingen)
- Vragen wat Femke denkt over het standaardmaaltijdtype als we een
> nieuwe type tegenkomen (nu is dat 'Vlees', is dat in orde of wil
> ze liever een type 'Onbekend')
- Vragen hoe Femke het nu ingeeft =\> mss gewoon laten genereren door
> de API en dat Femke dan in de API in geeft :) (Projectje voor
> eerstejaars van Zeus of VOP :D
Ver
===
- Microsoft publisher
- Pl1
- Dieter Kirchner \| Ann Van de Spiegel
- Veganistisch is belangrijk
- Ecologisch staat bij broodjes
- Gevogelte
- Testpagina vast element
- Duurzaamheidsbarometer
- Gesloten bericht veranderen
- Saladbar
- Layout van website behouden
- Zetmelen
- **Foutmelding al updaten**
- Taal toevoegen
- Wout informeert voor Intel
<!-- -->
- Titel: "Bottlebats 2.0.18" "Bottlebats 2.018"
<!-- -->
- Rien: Promo: 1 poster het hele semester
- QR code naar wedstrijdpagina
- Powered by Intel & Mozaic
- Live toernooien
- Rien of syssies: Landing page deployen
- Isaura: Eventdingen
- Reserveren (Turing of Zuse)
- Zeusmail
- Zeus event
- Week van 26 maart:
- Introductiedag
- Minimum local play
- Netwerk nice to have
- In computerlokaal
- Rien ofzo: Bottlebats facebookgroep of pagina
- Javache vragen om boosting?
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment