Merge branch 'reassure' into 'trunk'

Reassure members that membership is only for the Members' Assembly; provide an English translation

See merge request bestuur/MSRS!2
This commit is contained in:
j 2021-09-27 12:59:24 +00:00
commit 1bf542b092
1 changed files with 18 additions and 6 deletions

View File

@ -8,15 +8,27 @@
<h2>Lidmaatschap Zeus WPI</h2>
<p>
Lid zijn betekent dat je verwacht wordt te komen naar de ledenvergadering indien mogelijk en dat je op die vergadering stemrecht hebt.
Dit is belangrijk aangezien we 50% van onze leden nodig hebben om een geldige stemming te kunnen uitvoeren.
</p>
<p>
Lid zijn betekent dat je je engageert om naar de ledenvergadering te proberen komen, en dat je op die vergadering stemrecht hebt.
Dat is belangrijk voor de vereniging aangezien we op de ledenvergadering 50% van onze leden nodig hebben om een geldige stemming te kunnen uitvoeren.
Een ledenvergadering wordt altijd via de <a href="https://lists.zeus.ugent.be/mailman/listinfo/leden">mailinglijst</a> gecommuniceerd. Je kunt je altijd inschrijven op deze mailinglijst.
</p>
<p>
Als je niet kunt inloggen op deze applicatie kun je het bestuur contacteren via <a href="mailto:bestuur@zeus.ugent.be">bestuur@zeus.ugent.be</a>
Voor de rest is dit officiële "lidmaatschap" van geen gevolg. Je hoeft je hier niet in te schrijven om naar onze events te komen of om je Zeus-account (waaronder <a href="https://tab.zeus.gent/">Tab</a>) actief te houden.
</p>
<p>
Als je niet kunt inloggen op deze applicatie, kun je het bestuur contacteren via <a href="mailto:bestuur@zeus.ugent.be">bestuur@zeus.ugent.be</a>
</p>
<hr/>
<p>
Being a member means that you commit to try and come to the Members' Assembly, and that you will be entitled to vote there.
This is important to the Association because on an Members' Assembly we need 50% of our members in order to hold a valid vote.
A Members' Assembly will always be announced via the <a href="https://lists.zeus.ugent.be/mailman/listinfo/leden">mailing list</a>. You can always subscribe to this list.
</p>
<p>
This official "membership" is of no other consequence. You don't have to apply here to come to our events or to keep your Zeus account (and with it, your <a href="https://tab.zeus.gent/">Tab</a> account) active.
</p>
<p>
If you cannot log in to this application, you can contact the Board at <a href="mailto:bestuur@zeus.ugent.be">bestuur@zeus.ugent.be</a>
</p>
{% if events %}