Add explanation to page

This commit is contained in:
mcbloch 2021-04-21 17:27:52 +02:00
parent f295e97edc
commit d77624a895
2 changed files with 15 additions and 2 deletions

View file

@ -5,7 +5,19 @@
{% block title %}Memberships{% endblock %}
{% block content %}
<h2>Membership</h2>
<h2>Lidmaatschap Zeus WPI</h2>
<p>
Lid zijn betekent dat je verwacht wordt te komen naar de ledenvergadering indien mogelijk en dat je op die vergadering stemrecht hebt.
Dit is belangrijk aangezien we 50% van onze leden nodig hebben om een geldige stemming te kunnen uitvoeren.
</p>
<p>
Een ledenvergadering wordt altijd via de <a href="https://lists.zeus.ugent.be/mailman/listinfo/leden">mailinglijst</a> gecommuniceerd. Je kunt je altijd inschrijven op deze mailinglijst.
</p>
<p>
Als je niet kunt inloggen op deze applicatie kun je het bestuur contacteren via <a href="mailto:bestuur@zeus.ugent.be">bestuur@zeus.ugent.be</a>
</p>
{% if events %}
<ul>

View file

@ -1,5 +1,6 @@
{% if not my_registration %}
<form action="{% url 'events:register' event.id %}" method="post" onsubmit="return confirm('Bij het inschrijven bevestig ik lid te willen zijn. \n\nLid zijn betekent dat je mag komen naar de ledenvergadering en dat je hier stemrecht hebt. We vragen dit ook te doen aangezien we 1/2 van onze leden nodig hebben om een geldige stemming te kunnen doorvoeren.');">
<form action="{% url 'events:register' event.id %}" method="post"
onsubmit="return confirm('Gelieve te bevestigen lid te willen zijn. \n\nLid zijn betekent dat je verwacht wordt te komen naar de ledenvergadering indien mogelijk en dat je op die vergadering stemrecht hebt. Dit is belangrijk aangezien we 50% van onze leden nodig hebben om een geldige stemming te kunnen uitvoeren.');">
{% else %}
<form action="{% url 'events:deregister' event.id %}" method="post">
{% endif %}