Update to Zauth mailing list

This commit is contained in:
klagoeth 2023-05-05 15:42:24 +02:00
parent 1bf542b092
commit 68aa826f4d

View file

@ -10,7 +10,9 @@
<p>
Lid zijn betekent dat je je engageert om naar de ledenvergadering te proberen komen, en dat je op die vergadering stemrecht hebt.
Dat is belangrijk voor de vereniging aangezien we op de ledenvergadering 50% van onze leden nodig hebben om een geldige stemming te kunnen uitvoeren.
Een ledenvergadering wordt altijd via de <a href="https://lists.zeus.ugent.be/mailman/listinfo/leden">mailinglijst</a> gecommuniceerd. Je kunt je altijd inschrijven op deze mailinglijst.
De jaarlijkse verkiezingen is vaak de enige ledenvergadering in het jaar.
Een ledenvergadering wordt altijd via mail gecommuniceerd.
Je kan je in- of uitschrijven op de mailinglijst op <a href="https://adams.ugent.be">Zauth</a>.
</p>
<p>
Voor de rest is dit officiële "lidmaatschap" van geen gevolg. Je hoeft je hier niet in te schrijven om naar onze events te komen of om je Zeus-account (waaronder <a href="https://tab.zeus.gent/">Tab</a>) actief te houden.
@ -22,7 +24,9 @@
<p>
Being a member means that you commit to try and come to the Members' Assembly, and that you will be entitled to vote there.
This is important to the Association because on an Members' Assembly we need 50% of our members in order to hold a valid vote.
A Members' Assembly will always be announced via the <a href="https://lists.zeus.ugent.be/mailman/listinfo/leden">mailing list</a>. You can always subscribe to this list.
The yearly elections is often the only Members' Assembly of the year.
A Members' Assembly will always be announced via mail.
You can (un)subscribe to the mailing list on <a href="https://adams.ugent.be">Zauth</a>.
</p>
<p>
This official "membership" is of no other consequence. You don't have to apply here to come to our events or to keep your Zeus account (and with it, your <a href="https://tab.zeus.gent/">Tab</a> account) active.