Update button

This commit is contained in:
mcbloch 2021-04-21 17:32:20 +02:00
parent d77624a895
commit d3d2b5104a

View file

@ -15,7 +15,7 @@
{% if not user.is_authenticated %}
<p><i>Je moet inloggen voor je je kan inschrijven.</i></p>
{% elif not my_registration %}
<button type="submit">Ik wil graag lid zijn voor het jaar {{ event }}</button>
<button type="submit">Ik heb bovenstaande boodschap gelezen en wil lid worden voor het jaar <b>{{ event }}</b></button>
{% else %}
<button class="cancel" type="submit">Ik wil geen lid meer zijn.</button>
{% endif %}