Reassure that membership does not affect other stuff

This commit is contained in:
Midgard 2021-09-27 14:46:49 +02:00
parent d3d2b5104a
commit f007f01811
Signed by: midgard
GPG key ID: 511C112F1331BBB4

View file

@ -8,15 +8,15 @@
<h2>Lidmaatschap Zeus WPI</h2>
<p>
Lid zijn betekent dat je verwacht wordt te komen naar de ledenvergadering indien mogelijk en dat je op die vergadering stemrecht hebt.
Dit is belangrijk aangezien we 50% van onze leden nodig hebben om een geldige stemming te kunnen uitvoeren.
</p>
<p>
Lid zijn betekent dat je je engageert om naar de ledenvergadering te proberen komen, en dat je op die vergadering stemrecht hebt.
Dat is belangrijk voor de vereniging aangezien we op de ledenvergadering 50% van onze leden nodig hebben om een geldige stemming te kunnen uitvoeren.
Een ledenvergadering wordt altijd via de <a href="https://lists.zeus.ugent.be/mailman/listinfo/leden">mailinglijst</a> gecommuniceerd. Je kunt je altijd inschrijven op deze mailinglijst.
</p>
<p>
Als je niet kunt inloggen op deze applicatie kun je het bestuur contacteren via <a href="mailto:bestuur@zeus.ugent.be">bestuur@zeus.ugent.be</a>
Voor de rest is dit officiële "lidmaatschap" van geen gevolg. Je hoeft je hier niet in te schrijven om naar onze events te komen of om je Zeus-account (waaronder <a href="https://tab.zeus.gent/">Tab</a>) actief te houden.
</p>
<p>
Als je niet kunt inloggen op deze applicatie, kun je het bestuur contacteren via <a href="mailto:bestuur@zeus.ugent.be">bestuur@zeus.ugent.be</a>
</p>
{% if events %}